ЗАПИТВАНЕ

Подаването на коректно запитване, гарантира получаване на коректна цена.

Размер – мм.

Моля, изписвайте размерите в последователност: височина/ширина/дъно

Хартия

Печат

Захващане на торбата

Количество

Прикачен файл

Допълнителна информация

В случай, че нямате готов дизайн, моля опишете детайлно какво бихте искали и изпратете изходни файлове - лога, изображения, адреси и текстове.

Име (*)

Фирма(*)

Телефона(*)

Email (*)

Срок за изработка: 14 работни дни след одобрен проект за печат и направено авансово плащане.
Опаковка: 10бр./стек
Начин на плащане: 50% авансово, 50% при получаване на продукцията в брой или чрез банков превод
Допустима разлика в количеството: ± 5%
Във фактурата за окончателно плащане се вписва броя на реално полученото количество.